Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Lilium rhodopaeum

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της, "ξαφνικής", αποκάλυψης σκανδαλωδών αδιαφανών χρηματοδοτήσεων κάποιων οργανισμών που σφετερίστηκαν την επωνυμία "Μη Κυβερνητική Οργάνωση" παρατηρείται, από μεγάλη μερίδα των μέσων ενημέρωσης αλλά και των πολιτών, ισοπεδωτική αντιμετώπιση των οργανώσεων, βάσει της οποίας θεωρούμαστε συλλήβδην ανέντιμοι.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης λειτουργεί, αδιάλειπτα από το 1951, με απόλυτη διαφάνεια, τηρεί βιβλία 3ης κατηγορίας χωρίς αυτό να απαιτείται από το νόμο, και ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Οι πηγές χρηματοδότησης, οι οικονομικοί απολογισμοί και οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.

Συνέχεια...

Η ΕΕΠΦ είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 και λειτουργεί ως μη-κερδοσκοπικό σωματείο.

Η ΕΕΠΦ συνετέλεσε στη δημιουργία των περισσοτέρων Εθνικών Δρυμών, των υγροτόπων διεθνούς σημασίας Ramsar και πολλών άλλων προστατευομένων περιοχών. Πρωτοστάτησε, επίσης, στις προσπάθειες προστασίας απειλουμένων ειδών.

Η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σήμερα σε τέσσερις άξονες:

  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Προγράμματα Προστασίας της Φύσης
  • Παρεμβατική Προστασία
  • Γενικότερη Ευαισθητοποίηση του κοινού

Για να επιτελέσει την αποστολή της, η ΕΕΠΦ βασίζεται σε εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών και σε συνδρομές και δωρεές μελών, χορηγίες ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και, για συγκεκριμένα προγράμματα προστασίας της Φύσης, σε κρατική και διακρατική οικονομική ενίσχυση.

Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) και το Centre Naturopa του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι επίσης μέλος σημαντικών διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών: IUCN, EEB, ECNC, EUCC και άλλων. Συνεργάζεται στενά με άλλες Ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς του Δημοσίου.

Για το έργο της έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Ford.

ΕΕΠΦ

Είσοδος