Μαθαίνω για τα Δάση

Ελληνικά
Μαθαίνω για τα Δάση λογότυπο

Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο και ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2001.  Στόχος του είναι να ενθαρρύνει σχολεία και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ώστε να συμπεριλάβουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και τα δάση, εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα εργαλεία, καθώς και κίνητρα για να πλησιάσουν το δάσος και να μάθουν από αυτό.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 1996 σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Απόφαση ΥΠΕΠΘ, αρ. πρωτ. 223916/Γ7/30-12-2016, Θέμα: "Ανανέωση λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευης Μαθαίνω για τα Δάση"). Σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις θεματικές ενότητες του Δικτύου. Για συμμετοχή στο Δίκτυο τα ενδιαφερόμενα σχολεία επικοινωνούν με τη Γραμματεία της ΕΕΠΦ.

Συγκροτείται Περιβαλλοντική Ομάδα σε κάθε σχολείο που προγραμματίζει και υλοποιεί. δραστηριότητες μέσα στα δάση, καθώς και σε μέρη όπου αξιοποιούνται τα προϊόντα του δάσους.

Μαθητές συμμετέχουν σε 'επιστημονική' δενδροφύτευση, που πραγματοποιείται τον χειμώνα.

Η Περιβαλλοντική Ομάδα επεξεργάζεται, μέσα στη τάξη, τα αποτελέσματα των εργασιών της σχετικά με το δάσος. Επικοινωνεί με τα άλλα σχολεία του δικτύου για ανταλλαγή ιδεών και απόψεων.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αριθμός μαθητών συμμετέχει σε κατασκήνωση του Προγράμματος, που πραγματοποιείται σε δασική περιοχή, με διάφορες σχετικές δραστηριότητες.

Τη σχολική χρονιά 2017-2018 συμμετείχαν 151 σχολεία στο Δίκτυο.

Συντονιστές

Διεθνής συντονιστής:Fee (Foundation for Environmental Education / Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

Συντονιστές για την Ελλάδα: Ε.Ε.Π.Φ., Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

λεζάντα χορηγού: 

Υποστηρικτής του Δικτύου είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ το οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Δράση αποροφύτευσης βελανιδιάς από σχολεία του Δικτύου "Μαθαίνω για τα Δάση"

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εθνικός χειριστής του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας συνδιοργάνωσαν δράση σποροφύτευσης βελανιδιάς την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018. Η δράση έγινε σε συνεργασία με το σύλλογο Προστασίας Πεντελικού Όρους, το Σύλλογο "ΑΜΑΔΡΥΆΔΑ" και την Περιφερειακή Διεύθυνση Αναδασώσεων, εκπρόσωποι των οποίων ήταν παρόντες στη σποροφύτευση.

Σεμινάριο με Βιωματικά Εργαστήρια «Δασικές Πυρκαγιές: Ενημερώνομαι, μαθαίνω, αναλαμβάνω δράση»

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας συνδιοργάνωσαν Σεμινάριο με Βιωματικά Εργαστήρια στο πλαίσιο του Διεθνούς θεματικού Δικτύου Π.Ε. με θέμα «Μαθαίνω για τα Δάση», με θέμα «Δασικές Πυρκαγιές: Ενημερώνομαι, μαθαίνω, αναλαμβάνω δράση».

Το σεμινάριο έλαβε χώρα το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στο 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή από περίπου 50 εκπαιδευτικούς A’ /θμιας και B’ /θμιας εκπαίδευσης.

3ο Θερινό Σχολείο, Άλλη Μεριά Μαγνησίας-Ακύρωση

Λόγω μη απαραίτητης συμμετοχής, το 3ο Θερινό Σχολείο που είχε προγραμματιστεί για τις  2-5 Ιουλίου στην Άλλη Μριά Μαγνησίας, ακυρώνεται. 

Επιστολή ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Κατασκευής Μακέτας

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και με την ευγενική υποστήριξη της Tetra Pak, στο πλαίσιο της Δράσης «Μαθαίνω για τα Δάση, για την Κλιματική Αλλαγή αναλαμβάνω Δράση», προκήρυξαν Διαγωνισμό κατασκευής μακέτας από συσκευασίες FSC, τη χρονιά 2018.

Η θεματολογία της μακέτας είχε σχέση με τη θεματική ενότητα που έχει αναλάβει η κάθε χώρα, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιεί περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της μακέτας ήταν :

Κοινή Ημέρα Δράσης από τα σχολεία της Διαβαλκανικής Δράσης

Στις 21 Μαρτίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, τα σχολεία των τεσσάρων χωρών (Ελλάδας, Κύπρου Βουλγαρίας, Ρουμανίας) που συμμετέχουν στη Διεθνή Δράση «Forest Action for Climate Change Mitigation», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση» τη χρονιά 2017-2018, υλοποίησαν ταυτόχρονα δραστηριότητες, εντός και εκτός σχολείου, σχετικές με το Δάσος.

Υποστηρικτής της Δράσης αυτής είναι η Tetra Pak την οποία ευχαριστούμε θερμά!

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Μαθαίνω για τα Δάση