Εκδόσεις

Η ΕΕΠΦ εκδίδει από το 1951 το περιοδικό «η Φύση», με ποικιλία άρθρων για θέματα φύσης και περιβάλλοντος, αλλά και με αναφορές στις δραστηριότητές της.