Αποτελέσματα Εθνικού Διαγωνισμού "Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον"

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» προκηρύχτηκε το 2018, Εθνικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη καλύτερου άρθρου, φωτογραφίας και βίντεο περιβαλλοντικού περιεχομένου.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο έστειλαν τις συμμετοχές τους στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου. Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν τα ίδια με εκείνα του Διεθνή Διαγωνισμού, που προκηρύσσεται κάθε χρόνο από το Διεθνή Συντονιστή του Δικτύου και αφορούσαν κυρίως στη μορφή, τη δομή και την ποιότητα της συμμετοχής, στο αν εστιάζουν σε ένα τοπικό περιβαλλοντικό θέμα, στην έρευνα και τη διάχυση της πληροφορίας στην τοπική κοινωνία.

Τους νικητές του Διαγωνισμού μπορείτε να τους δείτε εδώ

Συγχαρητήρια στους νικητές! 

Τις συμμετοχές που βραβεύτηκαν μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:

1ο Βραβείο, Κατηγορία: Άρθρο 11-14 ετών

2ο Βραβείο, Κατηγορία: Άρθρο 11-14 ετών

3ο Βραβείο, Κατηγορία: Άρθρο 15-18 ετών