25 χρόνια Οικολογικά Σχολεία

Το 2019 συμπληρώνονται 25 χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος ΠΕ "Οικολογικά Σχολεία" !