Αλλαγή της ημερομηνίας σύγκλησης της 64ης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017: Νέα Ημερομηνία: 06 Μαρτίου 2017

Αλλαγή της ημερομηνίας σύγκλησης της 64ης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017 

Νέα Ημερομηνία: 06 Μαρτίου 2017

Αγαπητό μέλος,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1238/31.01.2017 πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε συγκαλέσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης για την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017, στις 17:00΄, στα γραφεία της Εταιρίας, Νίκης 20, Αθήνα, 2ος όροφος.

Επειδή, δε, συνήθως κατά την ημερομηνία σύγκλησης δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, χωρίς άλλη ειδοποίησή σας, την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017, την ίδια ώρα (17:00΄) και στον ίδιο χώρο, οπότε, σύμφωνα με το καταστατικό, η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία ασχέτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Εν τω μεταξύ, όμως, για την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017, εξαγγέλθηκε εικοσιτετράωρη απεργία των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ) της Αθήνας, ημέρα κατά την οποία τα εν λόγω μέσα θα μείνουν ακινητοποιημένα.

Για τον σοβαρό αυτό λόγο, καθώς η μη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία μεγάλου αριθμού μελών της Εταιρίας να προσέλθουν στη γενική συνέλευση, και επιθυμώντας να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της Εταιρίας να είναι παρόντα σε αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία της 2ης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017 (αντί της 1ης Μαρτίου), την ίδια ώρα (17:00΄) και στον ίδιο χώρο (γραφεία της Εταιρίας, Νίκης 20, Αθήνα, 2ος όροφος).

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ημέρα αυτή η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία ασχέτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης του 2017 σας έχουν αποσταλεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1238/31.01.2017 πρόσκληση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                Ο  Γενικός Γραμματέας

Νίκος Πέτρου                                                           Γιώργος Πολίτης