Η Ιστορία μας

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική ΜKO εθνικής εμβέλειας, ενεργή αδιάλειπτα από το 1951. Έχει ως αποστολή της να προστατεύει την ελληνική φύση και να ευαισθητοποιεί τους Έλληνες και αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας.

Από την εποχή της ίδρυσής της πρωτοστάτησε στη δημιουργία Εθνικών Δρυμών και στην προστασία απειλουμένων ειδών πανίδας και χλωρίδας, καθώς και βιοτόπων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας της Βύρων Αντίπας υπέγραψε για λογαριασμό της Ελλάδας, το 1971, τη Συνθήκη Ramsar για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας.

Σήμερα, οι δράσεις της επικεντρώνονται σε πέντε κύριους άξονες: περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έργα και προγράμματα προστασίας της φύσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση με πέντε εγκεκριμένα από το ΥΠΠΕΘ πανελλήνια Δίκτυα, αειφορική διαχείριση στον τομέα του τουρισμού, και ευαισθητοποίηση του κοινού. Για να επιτελέσει την αποστολή της βασίζεται σε εκτεταμένο δίκτυο επιστημόνων, μελών της και εθελοντών, καθώς και εκπαιδευτικών που μετέχουν στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environment al Education-FEE). Είναι ο εθνικός χειριστής όλων των διεθνών του προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν τη “Γαλάζια Σημαία” για την προστασία και περιβαλλοντική διαχείριση των οργανωμένων ακτών και μαρινών της χώρας μας, και το “Green Key”, που στοχεύει στην αειφορική διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής και μεγέθους.

Είναι επίσης μέλος διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών όπως η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Συνεργάζεται στενά στην Ελλάδα με άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ σε κοινούς στόχους, με πανεπιστημια και φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με οργανώσεις, ιδρύματα και πανεπιστημια του εξωτερικού για την υλοποίηση διακρατικών έργων προστασίας της φύσης.

Θέσπισε το Βραβείο “Βύρων Αντίπας”, που απονέμεται σε μη κρατικά ή πολιτικά άτομα ή φορείς που αποδεδειγμένα έχουν συμβάλει αποτελεσματικά, με ανιδιοτέλεια και σε βάθος χρόνου, στην προστασία της Ελληνικής φύσης και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Εκδίδει συνεχώς από το 1975 το τριμηνιαίο περιοδικό “η Φύση”, καθώς και βιβλία και άλλα έντυπα για την ελληνική φύση και περιβαλλοντικά θέματα.

Για το έργο της έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Ford.