Φυλλάδια

Εδώ μπορείτε να βρείτε κατ' αρχήν το λογότυπο του προγράμματος:

  • λογότυπο the Green Key για χρήση σε γραφιστικές εφαρμογές και εκτύπωση σε οποιοδήποτε μέγεθος: greenkey.pdf
  • λογότυπο the Green Key σε μορφή jpg για χρήση σε κείμενα και web: GreenKey.jpg

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο του προγράμματος στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά σε εικονίδια αλλά και σε αρχεία υψηλής ανάλυσης:

Σημείωση: Τα αρχεία υψηλής ανάλυσης είναι τετράχρωμα και προορίζονται για εκτύπωση από εργαστήριο ψηφιακών εκτυπώσεων ή τυπογραφείο και έχουν ξακρίσματα και σημεία κοπής και διπλώματος. Τα αρχεία μεσαίας ανάλυσης είναι κατάλληλα για εκτύπωση σε εκτυπωτές γραφείου inkjet ή laser και είναι σε διάσταση Α4 χωρίς περιθώρια.

Στα ελληνικά - Green Key leaflet in in greek:

image  image

Στα αγγλικά - Green Key leaflet in in english:

image image

Στα γαλλικά - Green Key leaflet en français:

image image

Στα γερμανικά - Green Key leaflet in deutsch:

image image

κατηγορία: