Προγράμματα Προστασίας της Φύσης

Προγράμματα LIFE
Πρόγραμμα Life for Open Forest Από το 2012 η ΕΕΠΦ συντονίζει το έργο LIFE "For Open Forests", που αποσκοπεί στη διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας.
Πρόγραμμα Life Nature Themis πενταετές πρόγραμμα που αφορά στην ενημέρωση αρμόδιων φορέων, αλλά και του κοινού, για την Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την Περιβαλλοντική Ευθύνη και την ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη.
Άλλα προγράμματα
Πρόγραμμα ICON Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας, αλλά και αρμόδιων τοπικών φορέων και υπηρεσιών, σχετικά με την προστασία της χλωρίδας και ιδιαίτερα των άγριων ορχιδεών.