Παρεμβάσεις

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, στο πλαίσιο της αποστολής της και προσπαθώντας να συμβάλλει ενεργά στην διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, πραγματοποιεί περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές (επιστολές, καταγγελίες, δημοσιεύσεις κλπ), επισημαίνουν τις όποιες παραβιάσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την αποτροπή των καταστροφικών δραστηριοτήτων που απειλούν το φυσικό περιβάλλον