Νομικές Δράσεις

Η ΕΕΠΦ, στο πλαίσιο της αποστολής της και προσπαθώντας να συμβάλλει ενεργά στην διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, πραγματοποιεί περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας τις όποιες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.