Κριτήρια

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η διαχείριση ενός οικολογικού σήματος ποιότητας για τον τουρισμό. Το Green Key λειτουργεί ως πρόγραμμα πιστοποίησης, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών, του προσωπικού, των πελατών και της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη δράσης σε ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα κριτήρια για τη βράβευση μιας επιχείρησης με το οικολογικό σήμα ποιότητας "the Green Key" χωρίζονται στις παρακάτω 13 κατηγορίες:

 1. Περιβαλλοντική διαχείρηση
 2. Συμμετοχή του Προσωπικού
 3. Πληροφόρηση των πελατών
 4. Διαχείριση Νερού
 5. Πλύσιμο και καθαρισμός
 6. Διαχείριση Απορριμμάτων
 7. Ενέργεια
 8. Tρόφιμα και ποτά
 9. Εσωτερικό περιβάλλον
 10. Kήποι και χώροι στάθμευσης
 11. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 12. Πράσινες δραστηριότητες
 13. Διοίκηση

Ειδικά για τα Συνεδριακά Κέντρα μπορείτε να δείτε τα κριτήρια του προγράμματος στο παρακάτω αρχείο: Κριτήρια του Προγράμματος Green Key για Συνεδριακά Κέντρα (pdf).

Για τις υπόλοιπες τουριστικές μονάδες δείτε αναλυτικά τα κριτήρια στον παρακάτω πίνακα ή κατεβάστε το σχετικό αρχείο: Κριτήρια του Προγράμματος Green Key (pdf).

 

κατηγορία: