Διαδικασία συμμετοχής - Αιτήσεις

Αίτηση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με την Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης (εθνικός χειριστής του προγράμματος). Οποιαδήποτε επιχείρηση του τουριστικού τομέα που επιθυμεί να βραβευθεί με το Green Key θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα και να έχει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μαζί με την ανάρτηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (www.greenkey.gr). Από τα στελέχη της ΕΕΠΦ πραγματοποιείται ο προέλεγχος της αίτησης και σε περίπτωση ελλείψεων ενημερώνεται ο διαχειριστής της μονάδας ούτως ώστε να τις αποκαταστήσει και η αίτηση να φτάσει στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων πλήρης

Εδώ μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο με την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα The Green Key (αρχείο κειμένου .doc).

Για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο greenkey@eepf.gr.

Για τα συνεδριακά κεντρα υπάρχει ξεχωριστή αίτηση, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα The Green Key για συνεδριακά κέντρα.

Συνοδευτικά παραστατικά
 

Α/Α

Έγγραφο

Κριτήριο με το οποίο συνδέεται 

A.1

Σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ

 

A.2

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης

 

A.3

Βεβαιώσεις μηχανικών για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και για τη θερμομόνωση του κτιρίου

 

A.4

Έγκριση λειτουργίας πισίνας (εάν λειτουργεί στις εγκαταστάσεις)

 

A.5

Βεβαίωση σύνδεσης με τον τοπικό βιολογικό καθαρισμό αν υφίσταται  Ή

 

Βεβαίωση ορθής λειτουργίας ιδιωτικού βιολογικού καθαρισμού και προσκόμιση αντίστοιχων χημικών αναλύσεων από διαπιστευμένο εργαστήριο για τους μήνες Ιούλιο/Αύγουστο Ή
 
Παραστατικό ορθής τελικής διάθεσης της λυματολάσπης 
 
Άδεια λειτουργίας σηπτικού βόθρου
 

A.6

Παραστατικό απόδειξης σύνδεσης με το δημοτικό σύστημα ύδρευσης

 

Άδεια χρήσης νερού γεώτρησης (σε περίπτωση που υπάρχει στη μονάδα γεώτρηση

 

Αναλύσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο για καταλληλότητα πόσιμου νερού (σε περίπτωση που αυτό προέρχεται από γεώτρηση)

 
         

Παρουσίαση περιβαλλοντικής πολιτικής

                          1.2
       

Ετήσιο σχέδιο  περιβαλλοντικής δράσης

                          1.3
      

Παραστατικό/βεβαίωση που να βεβαιώνει ποια υλικά ανακυκλώνονται και με ποιον/ποιους φορέα /φορείς συνεργάζεστε

                          1.4

 

Μετρήσεις αποτύπωματος του άνθρακα (ενεργειακό αποτύπωμα), και παρουσίαση του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε. (G)

Ι.7

 

Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων με το προσωπικό ανά έτος

2.1

 

Ενημέρωση προσωπικού την εφαρμογή της πολιτικής“wash on demand”  για τις πετσέτες και τα σεντόνια (φωτο)

2.5

 

Παρουσίαση του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού Green Key (φωτο) 

                          3.2
 

Πληροφοριακό υλικό που παρέχεται στου επισκέπτες προς ενημέρωσή του για την περιβαλλοντική πολιτική της εγκατάστασης  

                          3.4
 

Μηνιαίες εγγραφές κατανάλωσης νερού

                          4.1
 

Οδηγίες προς το προσωπικό για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού σχετικά με τη λειτουργία των μηχανήματα πλύσης.

                          4.8
 

Οδηγίες για την εφαρμογή της πολιτικής “wash on demand” προς τους πελάτες

                          5.1
 

Παραστατικά (τιμολόγια και βεβαίωση εταιριών προμηθευτών ) χημικών προϊόντων (καθαρισμού, πλυσίματος, πισίνας) είναι οικολογικά  ή συμβατά με τον κατάλογο των απαγορευμένων  προϊόντων  του Green Key.

                          5.2
 

Οδηγίες για το διαχωρισμό απορριμμάτων προς το προσωπικό (φωτο)

                          6.4

 

Μηνιαίες εγγραφές του όγκο των απορριμμάτων και σχέδιο για τη μείωση τους. (G)

6.10

 

Μηνιαίες εγγραφές κατανάλωσης ενέργειας

7.1

 

Έγγραφο που να επιβεβαιώνει ότι νεοαποκτηθέντα minibars τους τελευταίους 12 μήνες των δωματίων πρέπει να καταναλώνουν < 1 kWh/ ημέρα

7.8

 

Πολιτική για τις ηλεκτρικές συσκευές στα άδεια δωμάτια (σε περίπτωση που η πληρότητα είναι κάτω του 75%)

7.9

 

Πολιτική σχετικά με τις σταθερές θερμοκρασίες ψύξης και θέρμανσης που έχουν ορισθεί για τα δωμάτια των επισκεπτών.

7.10

 

Παραστατικά (τιμολόγια)  τροφίμων/ποτών, τουλάχιστον 3 είδη, που να είναι οργανικά, πιστοποιημένα με οικολογικό σήμα, παραγόμενα τοπικά ή/και πιστοποιημένα παραγωγής με κανόνες δίκαιου εμπορίου

                           8.1

 

Μηνιαίες εγγραφές οργανικών απορριμμάτων (τροφίμων) και διαδικασίες ελαχιστοποίησης τους. (G)

8.4

 

Έγγραφο που να επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τη διεθνή, εθνική και τοπική νομοθεσία και την εσωτερική πολιτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τα εργασιακά θέματα.

11.1

 

Πληροφοριακό υλικό για κοντινά πάρκα, περιοχές φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.

12.1

 

Πληροφοριακό υλικό μέσω του οποίου οι εξωτερικοί συνεργάτες που λειτουργούν καταστήματα και επιχειρήσεις εντός του καταλύματος ενημερώνονται και  συμμετέχουν στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Επιχείρησης ως προς τα κριτήρια του Green Key.

13.3

 

Πληροφοριακό υλικό προς τους προμηθευτές  σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της και να ενθαρρύνει τους προμηθευτές να ακολουθούν τα κριτήρια του Green Key.

13.5

Αξιολόγηση / Βράβευση

Αξιολόγηση των συμπληρωμένων αιτήσεων γίνεται από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, η οποία και αποφασίζει για τις βραβεύσεις.
Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων αποτελείται από εκπροσώπους Δημοσίων Υπηρεσιών, φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που σχετίζονται με τον Τουρισμό, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την προστασία της φύσης, την Υγεία και την προστασία του Καταναλωτή.

Προβολή βράβευσης

  • Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στις συμμετέχουσες μονάδες και γίνεται η αποστολή των Βραβεύσεων στις βραβευμένες Τουριστικές Επιχειρήσεις.
  • Τα στοιχεία των βραβευμένων μονάδων αναρτώνται στην εθνική (http://greenkey.gr) και τη διεθνή ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.greenkey.global/green-key-sites/).

    Η συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος πιστοποιείται από κατά τόπου επισκέψεις (control visits), οι οποίες πραγματοποιούνται από τους επιθεωρητές του προγράμματος και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, με αντικειμενικό σκοπό την στήριξη του διαχειριστή της μονάδας και –μέσα από τη συνεργασία- την τήρηση όλων των κριτηρίων.

Οι βραβευθέντες υποχρεούνται:

  • Να προβάλουν το Πιστοποιητικό Βράβευσης GREEN KEY.
  • Να διαθέτουν το πληροφοριακό υλικό, το οποίο θα πρέπει να είναι εμφανές και άμεσα προσβάσιμο.
  • Nα προβάλουν τη βράβευσή τους στην ιστοσελίδα τους, συνοδεύοντας το σχετικό κείμενο με το λογότυπο (σήμα) του Προγράμματος.
  • Nα συνδέσουν ηλεκτρονικά το σχετικό λογότυπο (σήμα) με την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος στον ιστοχώρο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.
  • Nα δημοσιοποιήσουν τη βράβευσή τους στα Μέσα Ενημέρωσης.