Οικολογικά Σχολεία

image
Με τη στήριξη του
JOHN S. FAFALIOS FOUNDATION

Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Απόφαση ΥΠΕΠΘ, αρ. πρωτ. 49960/Γ7 / 0204-2014, Θέμα: "Ανασυγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Οικολογικά Σχολεία"). Σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.
Στη χώρα μας συμμετέχουν 195 σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014 και έχουν βραβευτεί 277 σχολεία από την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου.

Ο αντικειμενικός στόχος του Προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όλων μέσα στη σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).
Σε κάθε σχολείο συγκροτείται η Περιβαλλοντική Επιτροπή, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, που επεξεργάζεται τα θέματα ενέργεια, απορρίμματα και νερό. (Αργότερα μπορούν να ασχοληθούν με τα θέματα: μεταφορές, υγιεινή διαβίωση, βιοποικιλότητα, καταναλωτισμός, κ.α.).

Παράλληλα, φροντίζει για την υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης»
και του «Οικοκώδικα» με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας.
Τέλος, για το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία και την ευαισθητοποίηση
των πολιτών, οργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις σε συνεργασία και με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις θεματικές ενότητες του Δικτύου. Για συμμετοχή στο Δίκτυο τα ενδιαφερόμενα σχολεία επικοινωνούν με τη Γραμματεία της ΕΕΠΦ.

Επιβράβευση του Σχολείου

Όταν το σχολείο ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης, αξιολογείται από τους συντονιστές του Προγράμματος και επιβραβεύεται με τον τίτλο του "Οικολογικού Σχολείου" και τη Σημαία που φέρει το σήμα του Προγράμματος.

Διεθνής συντονιστής: Fee (Foundation for Environmental Education / Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διεθνής ιστοσελίδα: http://www.eco-schools.org/

 

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

1. Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας
2. Αντιπρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Δάσκαλος, 8ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
3. Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Αντιόπη Φραντζή, Nομικός, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Διευθύντρια 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
4. Ταμίας Συντονιστικής Επιτροπής: Βαρβάρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής
5. Μέλος: Αναστασία Ξυλόκοτα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ
6. Μέλος: Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας
7. Μέλος: Αντώνης Ντάνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου
8. Μέλος: Κώστας Καρτάλης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Περιβάλλοντος
9. Μέλος: Θάλεια Καλαμπαλίκη, Υπεύθυνη Π.Ε. Α΄/βαθμιας Εκπ/σης Ν.Εύβοιας

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ .

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
eco_aithsh_symmetoxhs.doc289.5 KB

ΕΕΠΦ

Είσοδος